http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/las.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/las.jpg
http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa_22.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa_22.jpg
http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa.jpg
 • aktualności
 • Dlaczego mówimy NIE obwodnicy proponowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

  KONFLIKTY PRZESTRZENNE KONCEPCJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ OBWODNICY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Przyjęte założenia planistyczne wykazują znaczną rozbieżność z kluczowymi zasadami planowania przestrzennego, współczesną myślą i praktyką planistyczną oraz brak wielowymiarowego uzasadnienia realizacji inwestycji w proponowanym przebiegu i skali: Obwodnica ma przebiegać przez wiele miejscowości i istniejące już osiedla (dezintegracja struktur osadniczych i społeczności lokalnych) Obwodnica została poprowadzona przez cenne, […]

 • prace stowarzyszenia
 • Sołtysi przeciwni obecnym propozycjom przebiegu obwodnicy

  Stowarzyszenie Zielonka nie ustaje w staraniach na rzecz inicjacji rzeczowej dyskusji o kształcie planowanej północno-wschodniej obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej – dlatego w czwartek 18. Sierpnia spotkaliśmy się z Sołtysami reprezentującymi tereny objęte inwestycją, a także przedstawicielami organizacji niepublicznych i politykami. Pomimo tego, iż okres wakacyjny nie sprzyja organizacji spotkań o tematyce publicznej, także i tym razem […]

 • aktualności
 • Spotkania informacyjne z ZDP bez porozumienia – zobacz video

  Okres wakacyjny okazał się niezwykle gorącym czasem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu , który postanowił w tym czasie zorganizować spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin objętych planowaną budową Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. I to nie tylko ze względu na ciepłą wakacyjną aurę! Wszystkie sześć przygotowanych przez ZDP spotkań, przyniosło wiele negatywnych emocji związanych z destrukcyjnym […]

 • aktualności
 • Władze Gminy Czerwonak w opozycji do stanowiska mieszkańców?

  We wtorek 9. sierpnia, w Urzędzie Gminy Czerwonak, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Zielonka, reprezentujących społeczność lokalną z władzami gminy, w tym: Zastępcami Wójta – Waldemarem Fluglem oraz Januszem Andrzejewskim. W toku kilkugodzinnych rozmów, dotyczących planów budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej i jej kontrowersyjnego przebiegu na terenie Gminy Czerwonak, niestety nie udało się ustalić wspólnego […]

 • aktualności
 • Propozycja alternatywnego przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

  W procesie planowania obwodnicy niezwykle istotne jest uwzględnianie opinii mieszkańców oraz inwestorów na zasadach partycypacji społecznej. W związku z tym zespół ekspertów, działający w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w odpowiedzi na liczne kontrowersje, które wzbudziło studium korytarzowe opracowane przez […]

 • aktualności
 • List otwarty do mieszkańców Gminy Czerwonak w sprawie kontrowersyjnego przebiegu poznańskiej obwodnicy

  Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, jedynie tygodnie dzielą nas od zakończenia prac koncepcyjno-projektowych nad ostatecznym kształtem północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej – długo wyczekiwanej inwestycji publicznej, w zamyśle niosącej wiele korzyści mieszańcom Poznania i okolicznych gmin – w rezultacie jednak, ze względu na planowany przebieg, zagrażającej integralności i spokojowi naszej lokalnej społeczności. Gmina Czerwonak i jej mieszkańcy już […]

 • aktualności
 • Spotkanie ekspertów Stowarzyszenia ZIELONKA z projektantem obwodnicy poznańskiej

  W ramach Stowarzyszenia „ZIELONKA” działającego na rzecz optymalizacji przebiegu obwodnicy aglomeracji poznańskiej powołany został zespół ekspertów, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół ekspercki, w nawiązaniu do potrzeb mieszkańców zgłaszanych na spotkaniach informacyjnych z Zarządem Dróg Powiatowych, które odbyły się już w kilku podpoznańskich […]

 • media o poznańskiej obwodnicy
 • Północno-wschodnia obwodnica Poznania w mediach

  Pomimo tego, iż północno-wschodnia obwodnica aglomeracji poznańskiej stanowi długo wyczekiwaną przez mieszkańców Poznania inwestycję,  już teraz –  na etapie projektowym – budzi liczne kontrowersje ze względu na planowany przebieg, zakładający dewastację Puszczy Zielonki, czy wysiedlenia lokalnej społeczności w podpoznańskich gminach. Po pierwszych spotkaniach informacyjnych w sprawę włączyły się lokalne media, a relacje dostępne są na stronach TVP Poznań […]

 • aktualności
 • Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy w Kicinie

  Już 4 sierpnia w szkole podstawowej w Kicinie przy ul. Gwarnej 1 o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej na terenie gminy Czerwonak. Spotkanie organizowane jest przez władze Gminy i Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i obecny będzie na nim projektant inwestycji. Zachęcamy do przybycia i dyskusji mieszkańców […]