Spotkanie ekspertów Stowarzyszenia ZIELONKA z projektantem obwodnicy poznańskiej

W ramach Stowarzyszenia „ZIELONKA” działającego na rzecz optymalizacji przebiegu obwodnicy aglomeracji poznańskiej powołany został zespół ekspertów, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół ekspercki, w nawiązaniu do potrzeb mieszkańców zgłaszanych na spotkaniach informacyjnych z Zarządem Dróg Powiatowych, które odbyły się już w kilku podpoznańskich gminach, opracował alternatywne warianty przebiegu obwodnicy, które minimalizują ingerencję w środowisko przyrodnicze i kolizję z funkcją mieszkaniową.

W miniony piątek propozycje te zostały zaprezentowane na spotkaniu zespołu eksperckiego z projektantem obwodnicy – panią inż. Elżbietą Zbytniewską z pracowni ELITON, które odbyło się na UAM. Jeden z zaproponowanych przez ekspertów wariantów przebiegu obwodnicy otacza aglomerację od północnego-wschodu, poza obszarem poligonu wojskowego i Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Wariant ten zapewnia wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza aglomerację, odciążając lokalne układy komunikacyjne oraz sprzyja aktywizacji gospodarczej terenów położonych wzdłuż obwodnicy. Inne warianty, poprowadzone bliżej Poznania, mają z kolei służyć lepszemu skomunikowaniu gmin strefy podmiejskiej z miastem, poprawić poziom ich atrakcyjności inwestycyjnej, a jednocześnie nie odgradzają mieszkańców od niezwykle atrakcyjnych krajobrazowo terenów Puszczy Zielonki – jednego z najważniejszych obszarów rekreacyjnych w aglomeracji.

Dodaj komentarz