Wyślij wniosek do RDOŚ i walcz o Puszczę Zielonkę oraz pozostałe obszary chronione na trasie planowanej obwodnicy

Procedura rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej wchodzi w kluczową – i zarazem finałową – fazę.

To właśnie teraz, do 3.10.2018, każdy obywatel, który uważa, że proponowany przebieg zagraża obszarom chronionym, jak Puszcza Zielonka, Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, czy Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, może złożyć swój sprzeciw i wniosek o negatywne rozpatrzenie prośby inwestora. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, listownie lub przez e-mail.

Chcąc ułatwić składanie Wniosków, przygotowaliśmy odpowiednie wzory, zawierające rzeczową argumentację. Zachęcamy do wypełnienia, podpisania i przekazania pisma do 3.10.2018 na ręce przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Adres: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl lub RDOŚ Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

POBIERZ: wzór1, wzór1a, wzór2, wzór2a

Dodaj komentarz