Propozycja alternatywnego przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

W procesie planowania obwodnicy niezwykle istotne jest uwzględnianie opinii mieszkańców oraz inwestorów na zasadach partycypacji społecznej. W związku z tym zespół ekspertów, działający w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w odpowiedzi na liczne kontrowersje, które wzbudziło studium korytarzowe opracowane przez pracownię ELITON na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, zaproponował alternatywne warianty przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej.

Mieszkańcy poszczególnych gmin zwracają przede wszystkim uwagę na to, że przedstawione przez Zarząd Dróg Powiatowych warianty przebiegu obwodnicy (po śladzie zaproponowanym kilkanaście lat temu), są nieadekwatne do aktualnych potrzeb społecznych, sytuacji społeczno-gospodarczej, struktury osadniczej, trendów demograficznych oraz dynamicznie postępujących procesów suburbanizacji. Wszystkie zaproponowane warianty obwodnicy zamiast przebiegać przez tereny aktywizacji gospodarczej (co jest istotne dla inwestorów i władz gmin), zostały poprowadzone przez wiele miejscowości oraz nowe osiedla mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, powodując dezintegrację struktur osadniczych i lokalnych społeczności. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami planowania przestrzennego. Ponadto planowana obwodnica przebiegać ma przez prawnie chronione, cenne przyrodniczo obszary (w tym Natura 2000): Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, doliny rzek: Cybina, Warta, Główna oraz Park Krajobrazowy Promno, co łączyć się będzie z bardzo negatywnymi skutkami przyrodniczymi i ekologicznymi, prowadząc do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Jednocześnie obawy mieszkańców budzi fakt, że każdy z zaproponowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wariantów przebiegu obwodnicy odseparowuje ich od unikatowych krajobrazowo terenów Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, stanowiącego jeden z najważniejszych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców całej aglomeracji, w tym rodzin z dziećmi, rowerzystów, biegaczy, miłośników jazdy konnej, łowiectwa, turystyki pieszej, krajoznawczej i pielgrzymkowej, nordic walking, a także wędkarzy i ornitologów.

Celem działania Stowarzyszenia ZIELONKA jest doprowadzenie do optymalizacji przebiegu obwodnicy, tak aby służyła ona zarówno mieszkańcom aglomeracji, jak i inwestorom, a jednocześnie, aby przebieg obwodnicy nie kolidował z zabudową mieszkaniową i przyczyniał się do ochrony cennych zasobów przyrody. Bardzo ważne jest zachowanie klinowego układu zieleni w aglomeracji, który pozostawia mieszkańcom dostęp do atrakcyjnych kompleksów leśnych i nie przecina pierścieniowym układem dróg cennych ekosystemów, korytarzy ekologicznych oraz popularnych szlaków o charakterze pieszym i rowerowym.

Przy aktualnym, bardzo dynamicznym postępie procesów suburbanizacji, budowa nowych dróg w aglomeracji poznańskiej jest konieczna, jeśli jednak mają one rzeczywiście służyć mieszkańcom przez wiele kolejnych lat, ich planowanie musi być zgodne z nowoczesnymi trendami planowania układów komunikacyjnych miast europejskich oraz powinno odbywać się z udziałem mieszkańców, na zasadach partycypacji społecznej. W tym miejscu należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie jakiej drogi potrzebują mieszkańcy aglomeracji poznańskiej? Czy powinniśmy rzeczywiście budować czteropasmową obwodnicę, czyli trasę poprowadzoną poza granicami aglomeracji, która dedykowana jest obsłudze ruchu tranzytowego czy też potrzebujemy drogi, która usprawni komunikację mieszkańców między Poznaniem a strefą podmiejską, czyli drogi biegnącej w układzie promienistym na kierunku północ-południe?

Zespół ekspertów Stowarzyszenia ZIELONKA uwzględniając opinie i uwagi mieszkańców prezentowane podczas spotkań informacyjnych z ZDP w poszczególnych gminach, opracował alternatywne warianty przebiegu drogi jako: (1) główny –  drogi dalekiego zasięgu (trzy warianty) oraz (2) przykład rozwiązań komunikacyjnych bliskiego zasięgu (dwa warianty).

Poszczególne warianty drogi dalekiego zasięgu mają między innymi na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Poznania i jego strefy podmiejskiej, poza ciągle rozrastające się tereny zabudowy mieszkaniowej (wariant A DZ), powiązanie komunikacyjne gmin wokół Poznania oraz połączenie tras S11 i S5 (wariant A DZ) czy też skomunikowanie z modernizowaną drogą wojewódzką nr 196 relacji Poznań- Wągrowiec (wariant B i C). Z kolei przykłady rozwiązań komunikacyjnych bliskiego zasięgu mogą przyczynić się do usprawnienia komunikacji mieszkańców gmin strefy podmiejskiej z Poznaniem i zapewniają realizację tak potrzebnej przeprawy przez Wartę między Poznaniem i Biedruskiem. Wszystkie alternatywne warianty przebiegu drogi ograniczają kolizję z funkcją mieszkaniową i poligonem wojskowym w Biedrusku, chronią cenne zasoby przyrody, w tym Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego), będący zapleczem turystyczno-rekreacyjnym dla mieszkańców całej aglomeracji. Zapewniają także możliwość aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy, stymulując rozwój gospodarczy gmin i podnosząc ich atrakcyjność inwestycyjną.

Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej - propozycja wariantu bliskiego zasięgu
Przykład rozwiązań komunikacyjnych bliskiego zasięgu

Projektant obwodnicy – pracownia ELITON wyraziła zainteresowanie opracowanymi alternatywnymi wariantami przebiegu planowanej obwodnicy i przedstawi je Inwestorowi. Liczymy, że Inwestor weźmie je pod uwagę.

Pragniemy podkreślić, że Stowarzyszenie ZIELONKA pozostaje otwarte na kolejne propozycje, zarówno ze strony mieszkańców, inwestorów, jak i władz samorządowych, które zapraszamy do współpracy.

Poniżej na mapach przedstawiamy możliwą do realizacji alternatywę dla obecnego przebiegu północno-wschodniej obwodnicy opracowane przez zespół ekspercki Stowarzyszenia ZIELONKA.

POBIERZ: Alternatywne rozwiązania dla przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, przygotowane przez zespół ekspertów Stowarzyszenia ZIELONKA (PDF 2,5 MB)

31 Comment

 1. szy says: Odpowiedz

  taki przebieg ma tyle samo wspólnego z obwodnicą, co S5 o której też się mówi, że jest wschodnią obwodnicą Poznania. Taki przebieg, to kpina z mieszkańców i ich potrzeb bo rezultat będzie taki, że będzie z niej korzystał tylko tranzyt, głównie ten, który obecnie jeździ Zachodnią Obwodnicą Poznania S11. a
  A mieszkańcy będą nadal jeździć starymi szlakami.

  1. M. says: Odpowiedz

   Do którego wariantu Pan/i się odnosi? Czy do wariantów zaproponowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych czy Stowarzyszenie ZIELONKA? Proszę wskazać przebieg trasy, którą Pan/i proponuje jako trasę usprawniającą komunikację mieszkańców strefy podmiejskiej z Poznaniem, a jednocześnie nie kolidującą z osiedlami mieszkaniowymi i nie ingerującą w zasoby przyrody.

   1. Szy says: Odpowiedz

    Wariant Stowarzyszenia.
    Nie będę kreślił kolejnego wariantu, natomiast napiszę, że wariant najkorzystniejszy musi być kompromisem. Obwodnica powiatowa ma służyć wszystkim mieszkańcom Powiatu Poznańskiego. Odsuwanie jej tak daleko od Poznania, jak proponuje stowarzyszenie, będzie służyć tylko i wyłącznie tranzytowi a najwięcej stracą, a właściwie nic nie zyskają mieszkańcy okolic Puszczy Zielonki, czyli mieszkańcy gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz nadal w codziennych dojazdach będą jeździć tymi samymi drogami, bo do obwodnicy będą mieć tak daleko, że nie będzie się do niej opłacało się dojeżdżać. Suchy Las do Swarzędza nadal będzie jeździł przez Poznań. Jedynie tranzyt w kierunku Obornik, Piły i nad morze oraz w drugą stronę w kierunku Gniezna i Wrześni będzie miał niepłatną drogę powiatową/wojewódzką i będzie miał bliżej. A gdy miejscem docelowym będą strefy przemysłowe w Swarzędzu, Czerwonaku czy Bolechowie, to ciężarówki będą nadal jeździć po staremu.
    Po prostu wg stowarzyszenia najlepszy wariant, to taki, którego najlepiej by nie było, a jeśli już ma być, to gdzieś hen hen daleko

    1. M. says: Odpowiedz

     Dlatego właśnie należy odpowiedzieć na pytanie: jakiej drogi potrzebujemy my- mieszkańcy aglomeracji? Czy rzeczywiście potrzebna jest nam obwodnica, która z założenia dedykowana jest dla ruchu tranzytowego i nie będą z niej korzystać mieszkańcy? Chyba, że pojadą np. do Warszawy… Jeśli potrzebna jest obwodnica aglomeracji, to nie prowadźmy jej, tak jak to czyni Zarząd Dróg Powiatowych w sercu aglomeracji (co przyczyni się do jeszcze większego zatłoczenia dróg z których obecnie korzystamy), tylko poza jej granicami (wariant DZ A zaproponowany przez Stowarzyszenie), tak aby wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy poza miasto i strefę podmiejską. Jednak jeśli chcemy usprawnić komunikację mieszkańców między Poznaniem a strefą podmiejską, to nie budujmy obwodnicy, tylko zastosujmy takie rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym sprawniej będziemy poruszać się do i z Poznania (np. wariant BZ A lub B). Mieszkańcy nie jeżdżą przecież wkoło miasta. Pamiętajmy, że inwestycje podejmowane przez samorząd powinny służyć społeczności lokalnej.

     1. Maja says:

      Jeżeli Pan/ Pani chciał mieć łatwy dostęp do A2 to dlaczego nie kupił domu w Komornikach!?! Tak to jest, że najpierw szukamy ciszy i spokoju, a potem codzienne dojazdy stają się uciążliwe…No coś za coś.Można się przeprowadzić i zamieszkać parę metrów od autostrady

    2. ALA says: Odpowiedz

     Proszę Pana, ja jestem mieszkanką gminy Swarzędz i nie chcę tej idiotycznej drogi. Dojazd do Poznania jest tym, co mnie interesuje i w tej chwili jest on zadowalający.

 2. Aneta says: Odpowiedz

  Brawo! Wyłączenie ruchu ciężarowego wokół Poznania i jednoczesna ochrona Puszczy Zielonki!

 3. EM says: Odpowiedz

  czy stowarzyszenie Zielonka w ogóle rozumie sens słowa obwodnica? Ta propozycja świadczy o totalnej nieumiejętności czytania mapy jaka posiadł każdy zuch. Proponuję zacząc tę dyskusję od publicznej odpowiedzi na pytania “o co chodzi stowarzyszeniu Zielonka”?
  O ochronę przyrody, jak deklarują , czy o to, żeby tej brzydkiej drogi nie było w krzakach za ich wsią? O obwodnicy mówi się od lat, Jeśli ktoś kupował developerski dom na tym terenie, wiedział co może się zdarzyć. No chyba, że nie tylko mapy czytać nie umie.

  1. Magda says: Odpowiedz

   Zarząd Dróg Powiatowych planuje nam obwodnicę AGLOMERACJI ( a nie obwodnicę Poznania), czyli drogę, która z definicji powinna obwodzić aglomerację, a nie przebiegać przez nią. Ogrodzoną czteropasmówkę z drogami technicznymi, która będzie dostępna na węzłach co 40 km prowadzą przez osiedla mieszkaniowe.

   1. Szy says: Odpowiedz

    Nowa obwodnica będzie mieć ok. 40 km długości… Czy Pani Magda zrozumiała to, co sama napisała? Węzły będą przecież co kilka kilometrów.
    Poza tym to nie będzie droga ekspresowa ani autostrada, tylko droga klasy GP, a na takiej drodze są dopuszczalne skrzyżowania (i ronda).
    Warto najpierw zapoznać się z planami dotyczącymi budowy tej drogi, a nie krzyczeć i powielać gdzieś zasłyszane nieprawdziwe informacje.

    Ale nawet gdyby to była droga ekspresowa, to węzły mogą być lokalizowane co 5km, a w wyjątkowych sytuacjach nawet w mniejszej odległości więc obawy o dostępności drogi nawet w przypadku ekspresówki są nieuzasadnione.

  2. M. says: Odpowiedz

   Tak się składa, że te “krzaki za wsią” to reliktowe gatunki w prawnie chronionym parku krajobrazowym, gdzie kompleksy leśne mają charakter zbliżony do naturalnego, a niewiele takich pozostało w Europie. Natomiast ścieżki leśne, które mają zostać zamienione w czteropasmówkę są historycznymi szlakami kulturowymi…

  3. Magda says: Odpowiedz

   chyba, że Zarząd Dróg Powiatowych wpadł na pomysł, żeby tą grodzoną czteropasmówką powstrzymać dalszy urban sprawl…

 4. Krzysztof P says: Odpowiedz

  Mieszkańcy Koziegłów będą podzieleni wariantem trzecim. Przeniesie to ruch na ulicę obok szkoły, ale za to da wreszcie alternatywny wyjazd z Koziegłów. Jestem za opcją trzecią.

  1. Magda says: Odpowiedz

   Można też zastanowić się nad takim przebiegiem drogi, która otacza Koziegłowy za ogródkami działkowymi ROD Karolin i biegnie dalej w kierunku Bogucina.

 5. Usul says: Odpowiedz

  Gratuluję pomysłu. Wariant przecinający Koziegłowy na pół nie koliduje wogóle z terenami mieszkalnymi…
  Ciekawy jestem ,gdzie mieszka projektant tego wariantu, który obwodnicą kroi też na pół Czerwonak, Owińska i kilka innych miejscowości?

  1. ROBERT S says: Odpowiedz

   Z tego co wiedzę wykorzystuje istniejącą infrastrukturę i tylko rozszerza jej możliwości???

 6. Robert S says: Odpowiedz

  Gratulacje, część osób jak zwykle będzie niezadowolona, ale te propozycje to jedyne rozwiązanie. Najlepsze jest odsuniecie obwodnicy na skraj otaczających Poznań gmin! Opcja z wykorzystaniem po części drogi 196 też sensowna, ale gorsza bo jak widać budzi kontrowersje.
  Powodzenia w walce!

 7. Adam says: Odpowiedz

  Moim zdaniem droga w wariancie B powinna łączyć sie z nowo budowana ul. Gdyńska. Osoby wieżdżające do Poznania z Wągrowca, Skoków, Murowanej, Owińsk, Czerwonaka i pozostałych miejscowości, nie musieliby jeździć bocznymi drogami choćby przez Janikowo żeby dostać sie do Poznania. Ludzie są przyzwyczajeni do drogi w tym miejscu. Mieszkańcy Suchego Lasu mieliby dobry dojazd do Swarzędza. Jeśli kilkadziesiąt TIR-ów dziennie przejechałoby ta drogą to myśle ze nikt by tego nie odczuł. Ruch na Bałtyckiej poprawiłoby zbudowanie wiaduktu na skrzyżowaniu Bałtycka/Gnieźnińska/tory kolejowe.

 8. Mieszkaniec says: Odpowiedz

  Pod koniec kadencji Wójt Poznański dowiedział się że Owińska mają być przecięte ekranem akustycznym z uwagi na obecny hałas z drogi 196 biegnącej środkiem wsi. Ekran zamknie nadwarciańskie osiedle od strony 196 jak getto – brak wyjazdów, bo sprzedano teren, a kiedyś wystarczała szczelina między blokami. Obecnie wyjazd autem jest niebezpieczny i czasochłonnych, oraz brak go w mapach 🙂 bo drogi na mapie są w miejscu chodników pod klatkami schodowymi. Temat z ekranami wyszedł przez przypadek – już było po konsultacjach które .. odbywały się w UG i nikt o tym nie wiedział, nawet Wójt był zaskoczony :D. Plan B-DZ dodatkowo odcina Owińska od Puszczy za torami przy zbiornikach wodny pitnej (i kąpieliska Tropikany). By wydostać się z tego getta pociętego ekranem (nie zbudowano bo brakło środków, ale plan powstał) i przebić się przez (nad/pod) obwodnicą będzie potrzebny samochód, zakładając że gdzieś będzie przejście/wjazd. Rower czy spacer odpadają. W Całych Owińskach mieszkają w ciekach wodnych bobry, a miejscu obwodnicy są rykowiska Danieli. Do Tropicany jeździ sporo ludzi z Poznania i okolic – auta zostawiają tam gdzie będzie obwodnica bo innego miejsca brak. Mieszkańcy i jadący pociągiem nie mają oficjalnie przejścia przez tory i trzeba nadrabiać (mandatowi pilnują) idąc i wracając z przejazdów kolejowych. Źle zaplanowana obwodnica wszytko wszystkim “ułatwi” na lata.

 9. Piotr B says: Odpowiedz

  Wariant B to żadna alternatywa. Wariant C to S-F, już widzę te słowa aprobaty 11 tysięcy mieszkańców Koziegłów, którym planuje się kolejną uciążliwość. Z drugiej strony oddalanie obwodnicy zbyt daleko od miasta również nie jest dobrym pomysłem. Spójrzcie proszę na istniejącą wschodnią obwodnicę do Gniezna, mało kto nią jeździ. Wszyscy gnają starą trasą przez Pobiedziska.

  Mi osobiście, jako mieszkańcowi Czerwonaka najbardziej odpowiada most przez Wartę na wysokości Miękowa – będzie bliżej do Suchego Lasu i Tarnowa Podgórnego.

  Pamiętajmy również, że obwodnica obwodnicy nie równa, ta trasa to nie ma być tranzyt tylko arteria wewnątrz aglomeracyjna, która ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom.

  Trudno będzie osiągnąć kompromis; jednak wydaje mi się, że propozycje starostwa są sensowniejsze.

  1. Magda says: Odpowiedz

   Niestety obwodnica planowana przez Zarząd Dróg Powiatowych dedykowana jest dla tranzytu. Ze względu na brak zjazdów nie będą mogli korzystać z niej mieszkańcy. Ta obwodnica nie poprawi zatem komunikacji mieszkańców aglomeracji. I w tym właśnie tkwi problem. W dodatku obwodnica przetnie popularne szlaki turystyczne rowerowe i piesze, co uniemożliwi mieszkańcom Poznania, Koziegłów, Kicina i wielu innych miejscowości swobodne korzystanie z Puszczy Zielonki.

   1. turysta pieszy says: Odpowiedz

    Z taką drogą to jak z rzeką – do drugiego brzegu niby blisko, ale jak chcesz się tam dostać, to trzeba szukać mostu. A most daleko oj daleko. Czasami tak daleko, że się odechciewa wyprawy.

   2. PiotrB says: Odpowiedz

    Zjazdy zawsze można zaprojektować. Przebieg obwodnicy jest najistotniejszy,
    Pisanie o ograniczeniach w dostępie do Puszczy Zielonki jest równie irracjonalne jak wszystkie warianty zaproponowane przez Stowarzyszenie. Mam również prośbę do Władz Stowarzyszenie. Przepraszam, ale nie wszyscy mieszkańcy podzielają Państwa pogląd, zatem utożsamianie Waszego stanowiska z ogółem mieszkańców jest jawnym nadużyciem.

   3. Szy says: Odpowiedz

    Propozycja stowarzyszenia zielonka oddalająca drogę od aglomeracji byłaby dedykowana dla tranzytu. Natomiast zjazdy i zapewne też skrzyżowania będą na tej drodze dość częste więc obawy nie są uzasadnione. Ta obwodnica zdecydowanie poprawi komunikację mieszkańców aglomeracji. Brak tej drogi sprawia, że północno-wschodnia część aglomeracji jest częściowo wykluczona komunikacyjnie.

 10. Joanna says: Odpowiedz

  Wszystkie warianty zaproponowane przez ZDP są fatalne. Natomiast te zaproponowane przez Stowarzyszenie nie niszczą ekologii i faktycznie dostosowane sa do potrzeb mieszkańców. Trzymam kciuki by stał się cud i by te warianty zastapiły te beznadziejne projektu Eliton

  1. Szy says: Odpowiedz

   Ciekawe… wariant odsunięcia obwodnicy za lotnisko Bednary jest równoznaczny z brakiem obwodnicy… ewentualnie ułatwieniem dla Chodzieży, Obornik i Wągrowca dojazdu w kierunku Gniezna i Wrześni.

 11. Marcin says: Odpowiedz

  Pytanie zasadnicze, czy ma to być obwodnica Poznania czy droga powiatowa dla tranzytu w celu pominięcia Poznania.
  Jeśli obwodnica – to niech Poznań zakończy III ramę i będzie doskonała komunikacja z tej strony.
  Jeśli ma być to droga tranzytowa to pytanie zasadnicze czy ma to uzasadnienie ekonomiczne z uwzględnieniem aspektu przyrodniczego. To że Poznań nie ma kasy na tego typu realizację i kombinuje przerzucić temat na powiat w ramach drogi powiatowej to inna sprawa.
  Czy ktos widział 11 do Piły – lepiej tę drogę zmodernizować, a nie rozkładać ruch tranzytowy na wschód i zachód, jak i tak do Piły przepustowość tej drogi jest nazwę dyplomatycznie “wątpliwa”. Po drugie – na tranzycie mają być ronda – chyba śmiech na sali. Po trzecie – mieszkańcom nie potrzebna jest taka droga. Większość ludzi pracuje w Poznaniu lub w zasięgu 10-12kg. Tym którym będzie pasował układ węzłów to w praktyce niewiele osób. Zresztą duża część z nich porusza się gminnymi środkami komunikacji. Tym samym mieszkańcom droga nic nie przyniesie.
  Jedyne udogodnienie dla połączenia piątkowa z gminą czerwonak to most na warcie i on by mógł odciążyć ruch na lutyckiej.
  Reszta to wmawianie ludziom że potrzebują takiej drogi za którą wszyscy zapłacą i wciąganie w dyskusję nad czymś o czym mowy nie powinno być.
  Jeśli tranzyt ma omijać Poznań ze wschodu to można ewentualnie rozważać czy jest zasadne zbudowanie drogi powiatowej od S5 wysoko nad Puszczą Zielonką lub innej alternatywy z Gniezna.
  Generalnie sprawa cała śmierdzi: pytanie kto lobbuje, czyje działki mają być pod przyszłe inwestycje w obrębie takiej drogi.
  Na marginesie jakim cudem nowo zarejestrowana firma dostaje kontrakt na opracowanie projektu na takie miliony. W banku firma z rocznym stażem nie ma żadnej zdolności, a tutaj proszę jednoosobowa działalność gospodarcza z takim kontraktem – przynajmniej wiemy gdzie Pani projektant mieszka i że droga pod nosem jej nie będzie przebiegać,)

  1. Szy says: Odpowiedz

   Odnośnie III ramy komunikacyjnej – zgoda – Poznań nie chce jej budować (co wcale nie znaczy, że nie miałby na nią kasy… inne miasta (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Śląsk) znalazły kasę na budowę miejskich obwodnic (w całości lub w części). Poznań tutaj zawalił i nadal zawala sprawę.
   11 w kierunku Piły za 10-15 late będzie drogą ekspresową (szybciej może się nie udać). Tranzyt “daleki” nie jeździ drogami powiatowymi. Tranzyt “bliski”, czyli aglomeracyjny obecnie jeździ przez Poznań. Dojazdy do firm zlokalizowanych w tej części aglomeracji odbywają się przez DK92, która prowadzi przez Poznań oraz przez drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ten właśnie tranzyt należałoby wyprowadzić na nową obwodnicę. A pomysł poprowadzenia drogi nad Puszczą Zielonką po pierwsze wykracza poza kompetencje powiatu a po drugie nie będzie miał żadnego wpływu na poprawę komunikacji mieszkańców powiatu, bo wtedy przejmie część ruchu z A2/S11, a nie “bliskiego” tranzytu.

 12. […] (cz.1, cz.2, cz.3) gm. Swarzędz (cz.1, cz.2, cz.3) oraz gm. Czerwonak (cz.1, cz.2). ZOBACZ: propozycję alternatywnego przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, przyg… PODPISZ: petycję przeciw wszystkim 3 wariantom obwodnicy, proponowanym przez ZDP i za wytyczeniem […]

 13. Piotr says: Odpowiedz

  Wszystkich piszących o tzw drodze tranzytowej i krytukuajcych rozwiazania propo owane przrz stowarzyszenie brakuje logiki 10 latka. Owszem będą podróżować tymi samymi ścieżkami ale na dzień dzisiejszy to właśnie one stanowią główna przeprawę dla tirów i innych podróżnych. Drogi lokalne odciążone będą stanowić łatwe połączenie okolicznych mieszkańców z Poznaniem. Odnoszę tez wrażenie ze ludzie chcący ekspresowej drogi pod oknami tak naprawdę nie mieszkają w okolicy !

 14. Przemo says: Odpowiedz

  Jedynym rozwiązaniem jest poprowadzenie obwodnicy miejscami tunelem podziemnym np. na odcinku pod Puszczą Zielonka za Owinskami. Oczywiście ten wariant będzie dużo więcej kosztował,ale jest to propozycja, która może pogodzić wiele potencjalnie sprzecznych opcji jak też gwarantuje spory współudział funduszy europejskich . Aż jest to zastanawiajace,że nikt tego dotąd nie zaproponował. Pozdrawiam

Dodaj komentarz