Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie obowdnicy

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie obwodnicy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej 27 września 2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji , znak znak WOO-II.4200.4.2017.BZ.97 o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5.

Link do decyzji

Dodaj komentarz