Złóż uwagę lub wniosek w sprawie przebiegu obwodnicy

Poznańska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, że rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Pozańskiej i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Każdy zainteresowany sprawą Obywatel ma prawo w terminie od 4 września do 3 października 2018 r. włącznie, złożyć wszelkie uwagi i wnioski w sprawie planowanej obwodnicy.

UWAGA!!! Wnioski można składać pisemnie, ustnie lub elektronicznie.
Można też zapoznać się z dokumentacją sprawy.

Więcej informacji w piśmie – oświadczenie RDOŚ Poznań

Dodaj komentarz