RDOŚ obliguje Inwestora do złożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Batalia o wyznaczenie nowego wariantu przebiegu planowanej Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej nadal trwa.
12 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w sprawie zakresu raportu oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko. W dokumencie tym, w szczegółowy sposób zakreśla zakres informacji, jakie winien przedstawić inwestor tworząc ów raport, w toku trwającego postępowania administracyjnego.

W opublikowanym postanowieniu RDOŚ, zwraca też uwagę na nagłaśniane przez nasze Stowarzyszenia zagrożenia, w tym: konflikty środowiskowe, kolizje prawne (m.in. z Rozporządzeniem Wojewody nr 4/05 z dn. 4 kwietnia 20o5 oraz uchwałą nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z 30 września 2013) i opór społeczny, a tym samym sugeruje Inwestorowi opracowanie nowego wariantu inwestycji.

Dopiero po otrzymaniu wspomnianego raportu, zgodnego z wydanym postanowieniem, możliwe będzie przeanalizowanie przez Urząd zebranych informacji, i stwierdzenie, czy planowana inwestycja spełnia wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska i czy nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Link do informacji: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 maja 2017 r., znak WOO-II.4200.4.2017.BZ.15

 

foto: Omkar Patyane CC0 License

1 Comment

  1. Bartosz says: Odpowiedz

    Pogrzebią Gowarzewo i Siekierki ….Przebieg drogi z 20 tys przepustu na dobę. 100m od zbudowań. Do tego projekt opracowano na nieaktualnych mapach?? Google z 2008???
    Aż żal D… ściska…

Dodaj komentarz