• aktualności
 • Władze Gminy Czerwonak w opozycji do stanowiska mieszkańców?

  We wtorek 9. sierpnia, w Urzędzie Gminy Czerwonak, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Zielonka, reprezentujących społeczność lokalną z władzami gminy, w tym: Zastępcami Wójta – Waldemarem Fluglem oraz Januszem Andrzejewskim. W toku kilkugodzinnych rozmów, dotyczących planów budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej i jej kontrowersyjnego przebiegu na terenie Gminy Czerwonak, niestety nie udało się ustalić wspólnego […]

 • aktualności
 • Propozycja alternatywnego przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

  W procesie planowania obwodnicy niezwykle istotne jest uwzględnianie opinii mieszkańców oraz inwestorów na zasadach partycypacji społecznej. W związku z tym zespół ekspertów, działający w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w odpowiedzi na liczne kontrowersje, które wzbudziło studium korytarzowe opracowane przez […]

 • aktualności
 • List otwarty do mieszkańców Gminy Czerwonak w sprawie kontrowersyjnego przebiegu poznańskiej obwodnicy

  Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, jedynie tygodnie dzielą nas od zakończenia prac koncepcyjno-projektowych nad ostatecznym kształtem północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej – długo wyczekiwanej inwestycji publicznej, w zamyśle niosącej wiele korzyści mieszańcom Poznania i okolicznych gmin – w rezultacie jednak, ze względu na planowany przebieg, zagrażającej integralności i spokojowi naszej lokalnej społeczności. Gmina Czerwonak i jej mieszkańcy już […]

 • aktualności
 • Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy w Kicinie

  Już 4 sierpnia w szkole podstawowej w Kicinie przy ul. Gwarnej 1 o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej na terenie gminy Czerwonak. Spotkanie organizowane jest przez władze Gminy i Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i obecny będzie na nim projektant inwestycji. Zachęcamy do przybycia i dyskusji mieszkańców […]