• prace stowarzyszenia
  • Petycja przeciw obecnym planom budowy obwodnicy i za wytyczeniem alternatywnego przebiegu inwestycji!

    Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej to inwestycja mająca na celu połączenie dróg ekspresowych S5 i S11, której ukończenie planuje się do 2030 roku. W opinii inwestora czteropasmowa droga, o całkowitej szerokości (wraz infrastrukturą techniczną) od 60-100 metrów, przyczynić się ma do usprawnienia ruchu kołowego w podpoznańskich gminach – kierunek Poznań – i wyprowadzić ciężki transport ze […]

  • prace stowarzyszenia
  • Sołtysi przeciwni obecnym propozycjom przebiegu obwodnicy

    Stowarzyszenie Zielonka nie ustaje w staraniach na rzecz inicjacji rzeczowej dyskusji o kształcie planowanej północno-wschodniej obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej – dlatego w czwartek 18. Sierpnia spotkaliśmy się z Sołtysami reprezentującymi tereny objęte inwestycją, a także przedstawicielami organizacji niepublicznych i politykami. Pomimo tego, iż okres wakacyjny nie sprzyja organizacji spotkań o tematyce publicznej, także i tym razem […]