http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/las.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/las.jpg
http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa_22.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa_22.jpg
http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa.jpg http://stowarzyszeniezielonka.pl/wp-content/uploads/2016/07/budowa.jpg
 • aktualności
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie obowdnicy

  Obwieszczenie RDOŚ w sprawie obwodnicy

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej 27 września 2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji , znak znak WOO-II.4200.4.2017.BZ.97 o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – […]

 • aktualności
 • Wyślij wniosek do RDOŚ i walcz o Puszczę Zielonkę oraz pozostałe obszary chronione na trasie planowanej obwodnicy

  Procedura rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej wchodzi w kluczową – i zarazem finałową – fazę. To właśnie teraz, do 3.10.2018, każdy obywatel, który uważa, że proponowany przebieg zagraża obszarom chronionym, jak Puszcza Zielonka, Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, czy Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, może złożyć swój sprzeciw i wniosek […]

 • aktualności
 • Otwarta rozprawa administracyjna w sprawie obwodnicy

  W nawiązaniu do informacji przekazanej przez RDOŚ w Poznaniu informujemy, że 20 września o godzinie 17:00, w Auli Krygowskiego Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w Poznaniu, Morasko) odbędzie się OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA rozprawa administracyjna w sprawie obwodnicy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prosimy o liczne przybycie i wyrażenie swoich […]

 • aktualności
 • Złóż uwagę lub wniosek w sprawie przebiegu obwodnicy

  Poznańska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, że rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Pozańskiej i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Każdy zainteresowany sprawą Obywatel ma prawo w terminie od 4 września do 3 października 2018 r. włącznie, złożyć wszelkie uwagi i wnioski w sprawie planowanej obwodnicy. UWAGA!!! Wnioski można […]

 • aktualności
 • Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

  Zarząd Stowarzyszenia ZIELONKA informuje, że dnia 31.08.17 r. o godz. 19.00, w Świetlicy wiejskiej w Wierzonce, przy ul.Gminnej, odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ZIELONKA. Zapraszamy do przybycia wszystkich zainteresowanych członków, celem uzyskania aktualnych informacji na temat planów budowy Płn.-Wsch. Obowodnicy Aglomeracji Poznańskiej oraz wyboru nowych władz Stowrzyszenia.

 • aktualności
 • RDOŚ obliguje Inwestora do złożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

  Batalia o wyznaczenie nowego wariantu przebiegu planowanej Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej nadal trwa. 12 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w sprawie zakresu raportu oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko. W dokumencie tym, w szczegółowy sposób zakreśla zakres informacji, jakie winien przedstawić inwestor tworząc ów raport, w toku trwającego postępowania administracyjnego. […]

 • media o poznańskiej obwodnicy
 • Konfrontacja – ogólnopolskie media ponownie o obwodnicy aglomeracji poznańskiej

  Temat przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji Poznańskiej wzbudza coraz więcej kontrowersji i emocji. Inwestycją interesują się również media, które zauważają wagę problemu. Doskonałym przykładem tego zaangażowania był wczorajszy program na “żywo”, transmitowany z Klin/Mielna w paśmie ogólnopolskim TVP Info. Na planie obecni byli nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia i mieszkańcy gminy Czerwonak domagający się wprowadzenia poprawek […]

 • media o poznańskiej obwodnicy
 • Kontrowersyjna inwestycja znów na antenie WTK

  Temat północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej z każdym tygodniem budzi coraz większe kontrowersje, co doskonale uwidaczniają kolejne doniesienia medialne. W dniu wczorajszym nasi przedstawiciele – dr Magdalena Wdowicka i prof. Zdzisław Bełka gościli w studio telewizyjnym WTK (program Otwarta Antena), w którym przeprowadzono dyskusję polemiczną z reprezentantami inwestora. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na wtkplay.pl: […]

 • aktualności
 • Ułuda konsultacji społecznych?

  Jeszcze nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych, a wygląda na to, że Starosta Poznański już zadecydował o powstaniu północno – wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP), o czym może świadczyć jego wypowiedź na łamach Głosu Wielkopolskiego z 2 września br. Nasuwa się zatem pytanie czy to możliwe, że władze […]

 • prace stowarzyszenia
 • Petycja przeciw obecnym planom budowy obwodnicy i za wytyczeniem alternatywnego przebiegu inwestycji!

  Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej to inwestycja mająca na celu połączenie dróg ekspresowych S5 i S11, której ukończenie planuje się do 2030 roku. W opinii inwestora czteropasmowa droga, o całkowitej szerokości (wraz infrastrukturą techniczną) od 60-100 metrów, przyczynić się ma do usprawnienia ruchu kołowego w podpoznańskich gminach – kierunek Poznań – i wyprowadzić ciężki transport ze […]